THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

1/ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK):

 • Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Loan
 • Số tài khoản: 0451000261753

 • Tên ngân hàng : Vietcombank –CN: Thành Công – Hà Nội

 

2/ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV):

 • Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Loan
 • Số tài khoản: 222 10000 434 536

 • Tên ngân hàng: BIDV –CN: Thanh Xuân – Hà Nội

 

3/ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB):

 • Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Loan
 • Số tài khoản: 05901 043 060 06

 • Tên ngân hàng: MB-CN: Đống Đa – Hà Nội

 

4/ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK):

 • Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Loan
 • Số tài khoản: 1302 205 171 389

 • Tên ngân hàng: Agribank –CN: Trung Yên – Hà Nội
--------------------------------------------------->