THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

1/ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK):

  • Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Loan
  • Số tài khoản: 9212999666

  • Tên ngân hàng : Vietcombank

--------------------------------------------------->