THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK):

  • Tên tài khoản: Phạm Thị Thanh Loan

  • Số tài khoản: 9212999666

  • Tên ngân hàng : Vietcombank

--------------------------------------------------->